aplikace

Katarakta (šedý zákal) znamená sníženou průhlednost tedy zkalení normálně čiré oční čočky. Zkalená čočka brání průchodu paprsku světla na sítnici, takže dochází k poklesu zrakové ostrosti. Jak zkalení postupuje, objevují se doprovodné příznaky: zamlžené vidění, citlivost na oslnění, zvyšující se krátkozrakost a zkreslení pozorovaného obrazu.

Zkalení čočky se v průběhu času zvyšuje. Rychlost kalení čočky je individuální, většinou se jedná o měsíce až roky.

V současné době neexistují žádné léky, kapky či speciální brýle, které by mohly vzniklý zákal odstranit a vidění zlepšit. Jedinou možností obnovy vidění je operační zákrok, při kterém se z oka odstraní zkalená čočka a nahradí se čočkou umělou. Operace se provádí v tzv. lokální anestézii. Zkalené jádro čočky se odstraňuje technikou fakoemulzifikace, při níž dochází k rozmělnění jádra čočky ultrazvukem a k odsátí částeček jádra. Následně se do původního čočkového pouzdra vkládá nitrooční čočka umělá. Umělá čočka nahrazuje dioptrickou sílu odstraněné lidské čočky (+22,0 až +26,0 dioptrií). Potřebná dioptrická síla se stanovuje biometrickým výpočtem po změření délky oka ultrazvukem. Nitrooční čočka zůstává v oku po celý další život bez nutnosti jakékoliv údržby. Operace bez komplikací trvá zhruba 20 minut a není bolestivá.

Moderní medicína se stále vyvíjí a na trh se dostává široká škála nových nitroočních čoček, které svému nositeli, po operaci šedého zákalu, nabízejí vyšší komfort vidění a snazší život.

Tento dotazník Vám pomůže vybrat tu nejlepší možnost pro Vaše vizuální potřeby.

1. V jakých situacích byste po operaci chtěl/a dobře vidět bez brýlí ?

1.1 Vidění do dálky (při řízení, golfu, tenisu, ostatních sportech, při sledování TV apod.)

1.2 Vidění na střední vzdálenost (při práci na počítači, čtení jídelního lístku, cenovek, při vaření, stolních hrách apod.)

1.3 Vidění na blízko (na čtení drobného písma, čtení novin, časopisů, při ručních pracích apod.)

5. Zajímala by Vás možnosti vidět bez brýlí do dálky i na čtení,

6. Zajímala by Vás možnost vidět dobře do dálky i na střední vzdálenost, pokud by kompromisem bylo, že byste mohl/a potřebovat brýle na čtení drobnějšího tisku?

7. Zaškrtnete prosím, jaké brýle aktuálně nosíte:

8. Vyberte prosím variantu, která Vás nejlépe vystihuje:

9. Jaký je Váš věk?

10. Byl/a byste ochotný/á po operaci cvičit svůj zrak, abyste dosáhl/a lepšího vidění?